Διασταύρωση Μονοπάτια πεζοπορίας

Γενικές πληροφορίες

Ο κόμβος είναι το σημείο όπου συναντώνται ο ποταμός Elisson και ο ποταμός Lechova. Βρίσκεται ανατολικά του χωριού και είναι ένα πολύ ειδυλλιακό μέρος όπου μπορείτε να ακούσετε τον ήχο των ρεμάτων.
Είναι ένα κεντρικό σημείο όπου συναντιούνται το μονοπάτι του ποταμού Elisson και το πεζοπορικό μονοπάτι Pirona.