Πολύκεντρο

Γενικές πληροφορίες

Το Πολύκεντρο Κρυονερίου στεγάζεται στην πλατεία της Κοινότητας, σε κτίριο που ανήκει στο Δήμο Σικυωνίων και είχε παραχωρηθεί το 2013 για πενταετή χρήση στον Εκπολιτιστικό & Μορφωτικό Σύλλογο Νέων Κρυονερίου, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LEADER+, στο μέτρο “Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, καθώς και δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης”.

Το Έργο “Πολύκεντρο Κρυονερίου” χρηματοδοτήθηκε με το ποσό των 31.900 ευρώ για έργα εξοπλισμού του, διαμέσου της Αναπτυξιακής Εταιρίας Βόρειας Πελοποννήσου. Την αίτηση χρηματοδότησης υπέβαλε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέων Κρυονερίου σε στενή συνεργασία και με την υποστήριξη όλων των 8 φορέων του Κρυονερίου. Το έργο ξεκίνησε να υλοποιείται τον Νοέμβριο 2013 και παραδόθηκε σε πλήρη χρήση τον Ιούνιο 2015.

Ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει το Πολύκεντρο;

Η Συντονιστική Επιτροπή του Πολύκεντρου Κρυονερίου συγκροτείται με απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων όλων των φορέων του Κρυονερίου. Έχει 11 μέλη, τα οποία ορίζονται από τα Δ.Σ. των 8 τοπικών φορέων, συμπεριλαμβανομένου του Τοπικού Συμβουλίου Κρυονερίου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέων έχει ενισχυμένη συμμετοχή με 3 μέλη στην Επιτροπή. Η Επιτροπή αποφασίζει για όλα τα θέματα που άπτονται της λειτουργίας του Πολύκεντρου.

Ο τίτλος “Πολύκεντρο” υπονοεί έναν πολυχώρο, που χρησιμοποιείται από όλους τους πολίτες της αγροτικής κοινότητας Κρυονερίου, ανεξαρτήτως ηλικίας.

 1. Το Πολύκεντρο είναι πρωτίστως ένας χώρος συνάντησης και πολιτιστικής έκφρασης, η οποία αποβλέπει στην καλλιέργεια της αισθητικής του κοινού και στην ενίσχυση των αντιλήψεων εκείνων που προάγουν την αγάπη προς τις ανθρωπιστικές αξίες.
 2. Φιλοξενεί κατά προτεραιότητα πολιτιστικές, επιμορφωτικές, ενημερωτικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, οι οποίες, κατά την κρίση της Συντονιστικής Επιτροπής, παρέχουν τα εχέγγυα ώστε να αποκτήσει ο χώρος το κύρος εκείνο, που θα του επιτρέψει να γίνει πόλος έλξης, όχι μόνο για τους κατοίκους του Κρυονερίου, αλλά και για το ευρύτερο κοινό γειτονικών περιοχών.
 3. Το Πολύκεντρο παραχωρείται κατά προτεραιότητα στους τοπικούς φορείς του Κρυονερίου, αλλά φιλοξενεί επίσης και άλλες εκδηλώσεις πολιτιστικών συλλόγων ή εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, που δεν αλλοιώνουν το χαρακτήρα του και αρμόζουν στον σημαντικό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει στα δρώμενα της περιοχής.
 4. Εκείνοι που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τον χώρο για τις παραπάνω δραστηριότητες, καταθέτουν αίτηση στον προεδρεύοντα της Συντονιστικής Επιτροπής, ώστε εγκαίρως να μπορεί να καταρτίζεται το πρόγραμμα των εκδηλώσεων που θα φιλοξενούνται στο Πολύκεντρο. Στον χρήστη, εφ’ όσον δεν παρακωλύεται το τακτικό πρόγραμμα, διατίθεται χρόνος για ενδεχόμενες πρόβες της εκδήλωσης που πρόκειται να παρουσιάσει.

Ποιες δραστηριότητες μπορούν να οργανωθούν στο Πολύκεντρο;

Οι δραστηριότητες που έχουν ήδη αναπτυχθεί στον χώρο είναι:

 • Παραδοσιακοί και λαϊκοί χοροί που Πολιτιστικού Συλλόγου Νέων Κρυονερίου
 • Χορωδία “Οι φίλοι της παράδοσης” της εκκλησιαστικής ενορίας Αγίας Τριάδας Κρυονερίου
 • Κινηματογραφικές προβολές
 • Σχολικές εκδηλώσεις
 • Εκδηλώσεις εθνικών επετείων
 • Συνελεύσεις φορέων
 • Ημερίδες ενημέρωσης και πολιτισμού
 • Μουσικές εκδηλώσεις
 • Εκδηλώσεις παραμυθιών για παιδία και ενήλικες
 • Καράτε
 • Πίνγκ-πόνγκ
 • Ευρωπαϊκές πολιτιστικές και εκπαιδευτικές συναντήσεις νέων
 • Καλλιτεχνικά εργαστήρια για παιδιά και νέους