Ελαιουργικός Συνεταιρισμός

Ο Συνεταιρισμός Ελαιολάδου Κρυονέρι ιδρύθηκε γύρω στο 1970 με σκοπό να εξυπηρετήσει τους ελαιοκαλλιεργητές του χωριού. Η ετήσια παραγωγή ελιάς είναι περίπου 320.000 τόνοι, που συλλέγονται από περισσότερα από 55.000 χιλιάδες δέντρα. Οι ελαιόδεντρα του χωριού βρίσκονται σε υψόμετρο 500-600 μέτρων. Το έλαιο που λαμβάνεται έχει οξύτητα 0,4-0, 5 σημεία, δίνοντάς του εξαιρετική γεύση.

Ο πρώτος τύπος μύλου ήταν ένας κλασικός μύλος με ελεϊόπανα (Μουτάφης) και λειτούργησε μέχρι το 1982. Επειδή είχε χαμηλή απόδοση, αντικαταστάθηκε με μια νέα φυγόκεντρο.

Το 1994, λόγω της αύξησης της ελαιοπαραγωγής, το εργοστάσιο εξοπλίστηκε με σύγχρονα μηχανήματα. Ο συνεταιρισμός είναι μια μονάδα που εξυπηρετεί τους παραγωγούς και τους μη εταίρους.

Το ελαιοτριβείο

Το ελαιοτριβείο του χωριού ανήκει στον αγροτικό συνεταιρισμό που ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1970. Το οικόπεδο αγοράστηκε από την Αθανασούλη το 1967.

Μέσα σε τρία χρόνια, το σπίτι χτίστηκε και διαμορφώθηκε ο χώρος. Τον Νοέμβριο του 1970 ήρθαν οι μηχανές. Στη συνέχεια, οι εταίροι ξεκίνησαν τη λειτουργία του μύλου με 104 μέλη, τα οποία σήμερα έχουν αυξηθεί σε 170 μέλη. Το πρώτο ελαιοτριβείο ήταν φυγοκεντρικό, ωστόσο τα πρώτα πέντε χρόνια λειτουργίας δεν ήταν πολύ επιτυχημένα.

Παλαιότερα, στο Κρυονέρι λειτουργούσαν άλλα δύο ιδιωτικά ελαιοτριβεία, τα οποία όμως σταμάτησαν να λειτουργούν το 1970. Το δεύτερο ελαιοτριβείο ξεκίνησε το 1975 και λειτούργησε με τον κλασικό τρόπο με μουτάφια (σάκοι πρέσας) μέχρι το 1982. Το 1982 μετατράπηκαν σε φυγοκεντρικές μηχανές, οι οποίες λειτούργησαν μέχρι το 1995. Το 1995 εγκαταστάθηκε ένα τέταρτο φυγοκεντρικό ελαιοτριβείο, το οποίο έχουμε σήμερα.

Το 1982 μετατράπηκαν σε φυγοκεντρικές μηχανές, οι οποίες λειτούργησαν μέχρι το 1995. Το 1995 εγκαταστάθηκε ένα τέταρτο φυγοκεντρικό ελαιοτριβείο, το οποίο έχουμε σήμερα.

Πρόεδρος Δ.Σ.: Ζάρκος Θεοφάνης
Αντιπρόεδρος: Ζάρκος Κων/νος
Γενικός Γραμματέας: Ραφτόπουλος Βασίλης 
Ταμίας: Αναγνωστόπουλος Βασίλης
Μέλος Δ.Σ.: Μυλωνάς Παρασκευάς