Τοπικοί σύλλογοι

Γενικές πληροφορίες

Το Κρυονέρι έχει μακρά παράδοση με τη συνεταιριστική ζωή από τη δεκαετία του 1930. Σήμερα υπάρχουν 8 ενεργοί φορείς στο χωριό: