Γυμνάσιο Κρυονερίου

Γενικές πληροφορίες

Το Γυμνάσιο Κρυονερίου εγκαινιάστηκε το 1964 και στεγάστηκε στο κτίριο του Δημοτικού Σχολείου του 1926. Είχε ένα πρόγραμμα απογευματινής βάρδιας, με μαθήματα 2-3 ωρών την ημέρα, για 80 έως 130 μαθητές. Το 1972 μεταφέρθηκε σε νέο ευρύχωρο κτίριο, απέναντι από το Δημοτικό.

Το 2006-2007 εγκαινιάστηκε σχολικό λεωφορείο, για τη μεταφορά μαθητών από τα κοντινά χωριά (Παραδείσι, Γόνουσα, Τιτάνη, Μπόζικα).